top of page

SLUŽBY

PROJEKTY

- projekt pre územné rozhodnutie
- vnútorné elektroinštalácie
- transformačné stanice 22/0,4kV

- fotovoltické elektrárne
- vzdušné a káblové prípojky
- ochrana pred bleskom LPS

- ochrany proti prepätiu

REALIZÁCIA

- elektrickej inštalácie, prípojky
- transformačné staníce 22/0,4kV
- ochrana proti blesku LPS
- výroba rozvádzačov do 1000A

REVÍZIE

- elektrotechnických zariadení

- ochrany proti prepätiu
- termovízne merania

- EV nabíjacie stanice
- prevádzkovanie elektrických zariadení

bottom of page