top of page

HLAVNÉ CIELE

vyhodnocováním údajů

- dlhodobá prosperita
- maximalizácia zisku
- finančná stabilita a platobná schopnosť
- priaznivá návratnosť investícií
- získanie dobrého mena

bottom of page